תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

תושבים יקרים,
תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקף מלא בתאריך 04/09/2016.
עיקרי התיקון נוגעים בנושאים הבאים:

  • הגדרת סוגי מבנים ועבודות הניתנים לאישור ברישוי עצמי (תקנות פטור מהיתר)
  • הגדרת  תהליך הרישוי , לרבות שלבי הרישוי ,דרישות לכל שלב רישוי וזמנים קבועים לכל שלב בתהליך הרישוי
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה
  • העברת סמכויות תכנון נוספות לוועדות המקומיות, בהתאם לסוג הוועדה(וועדה מקומית רגילה, וועדה מקומית מוסמכת, וועדה מקומית מוסמכת עם תכנית כוללנית בתוקף)
  • קביעת בקרה לעבודת הוועדה המקומית

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

מידע נוסף- שער המידע לתכנון ובניה

למידע בנושא רישוי עצמי (תקנות הפטור)

למידע בנושא מידע מקוון לפי תיקון 101

למידע בעניין נהלי רישוי מקוון

למידע בנושא תהליך הרישוי ומסלולי רישוי לפי סוגי בקשות

נוהל הוועדה בנושא רישוי

הנחיות לעריכת בקשות להיתר

דגשים והנחיות לצורך הגשת מפת מדידה להיתר

 

 

למצגת בעניין תהליך הרישוי