מערכת GIS

ברוכים הבאים למערכת המידע הגאוגרפית של הוועדה המרחבית הראל

אין המידע המופיע באתר מחייב סטטוטורית. המידע המצוי באתר אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור.

הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או פגם המופיעים באתר.

לידיעה, המערכת עודה בהליך הקמה והרצה, והמידע המצוי בה חלקי בשלב זה, טרם עבר בקרת איכות סופי, ועשוי לעבור שינויים.

המידע המחייב הוא המצוי במשרדי הוועדה, ובמשרדי המועצות השונות. 

כניסה למערכת GIS