יישובי הוועדה

בתחום מרחב התכנון של הוועדה כלולות 3 מועצות מקומיות:

מועצה מקומית מבשרת ציון

ראש המועצה - מר יורם שמעון
כתובת: שדרות החוצבים 1, מבשרת ציון, ת.ד. 3556, מיקוד 90805
טלפון: 02-5348500/1
דוא"ל: ahuvad@m-zion.org.il
לאתר המועצה
לדף מחלקת הנדסה

מועצה מקומית אבו גוש

ראש המועצה - מר עיסא ג'אבר 
כתובת: רח' הפול 1, אבו גוש, מען: ירושלים, ת.ד. 40042, מיקוד 90805
טלפון: 02-6302700
דוא"ל: 
lishka@abugosh.muni.il
לאתר המועצה
לדף מחלקות המועצה

מועצה מקומית קריית יערים (טלזסטון)

ראש המועצה - מר אברהם רוזנטל
כתובת: הגר"א 25, קרית יערים
טלפון: 02-5332735
דוא"ל: 
pr@yearim.co.il
לאתר המועצה
לדף מחלקת הנדסה