תשלום עבור פקדון/אגרת בניה/ אגרת מידע (עבור כל הישובים)

מס' חשבון 7004496

סניף 510

בנק דיסקונט

 

תשלום עבור היטלי השבחה

מבשרת ציון

מס' חשבון 133039

סניף 510

בנק דיסקונט

 

אבו גוש

מס' חשבון 133004

סניף 510

בנק דיסקונט

 

קרית יערים

מס' חשבון 133020

סניף 510

בנק דיסקונט

 

תשלום עבור קנסות

מס' חשבון 133047

סניף 510

בנק דיסקונט